Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: /www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím 9202427915.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: 6025821337 | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
233_KV_ERDF_Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí (FM_143,144,145, FM_053,056,057, FM_041, FM_149,150,151)
nadlimitní Příjem nabídek 17.10.2018 19.11.2018 09:30
4302388699
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 26.10.2018 09:00
231_KV_Samoobslužná RFID skříň pro UKN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.10.2018 23.10.2018 09:30
229_KV_ERDF_Napájecí zdroj (FM_042)
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2018 12.11.2018 09:30
(212) 997-4780
nadlimitní Hodnocení 12.09.2018 15.10.2018 10:00
859-490-5081
nadlimitní Hodnocení 10.09.2018 17.10.2018 10:00
215_Lo_Plynový chromatograf (HYHI-VP3)
nadlimitní Vyhodnoceno 06.09.2018 08.10.2018 09:00
(858) 514-0610
nadlimitní Vyhodnoceno 05.09.2018 08.10.2018 09:30
210_Ve_HyHi_Spektrofotometr pro měření barev u varovných oděvů a další – Spectrophotometer with accessories for color measurement according need of warning clothing and others (VP1)
nadlimitní Hodnocení 03.09.2018 04.10.2018 10:00
4048649635
nadlimitní Hodnocení 31.08.2018 02.10.2018 10:00
206_Ve_HyHi_Vysoce přesné zařízení pro výrobu vzorků a dělení materiálu
nadlimitní Vyhodnoceno 27.08.2018 09.10.2018 10:00
207_Lo_HyHi_Laboratorní zařízení pro měření teplotní odolnosti dle Vicata_HDT
nadlimitní Hodnocení 24.08.2018 01.10.2018 10:00
316-463-3885
nadlimitní Hodnocení 21.08.2018 21.09.2018 10:00
191_Lo_Doplnění a výměna aktivních prvků páteřní sítě
nadlimitní Vyhodnoceno 17.08.2018 19.09.2018 09:00
8477330214
nadlimitní Hodnocení 14.08.2018 21.09.2018 10:30
všechny zakázky