Home

De Bejaardenclub van het Christelijk Groot Zangkoor Vereniging (BCGZN) geeft optreden door het gehele land. We zijn een zogenaamd groot zangkoor. We treden op met ongeveer (gemiddeld) 200 leden van het koor. Het effect is enorm en “zeer indrukwekkend”. We zingen louter Christelijke koormuziek en bij voorkeur psalmen.Op deze website vindt u informatie over ons koor en onze kooroptreden.

Optreden bij het Kroon Casino

Het was een vreemde ervaring, ons optreden bij het Kroon Casino. Velen van de leden hadden nog nooit voet gezet in een casino en hadden nooit gedacht er te zullen optreden. Toch hebben we het gedaan. Het was voor sommige vreemd, maar ook een bijzondere en aparte ervaring.

De keuze om de uitnodiging van Kroon Casino te accepteren
We kregen 3 maanden geleden een uitnodiging om in het Kroon Casino op te komen treden. Het Kroon Casino is een van de meest bekende online casino’s van Nederland. Op onlinecasinoinformatie.com zijn de reviews over Kroon Casino zeer goed.

De meeste van de koorleden stonden echter niet te springen om deze uitnodiging. Een aantal hebben principieel iets tegen casino’s, omdat zij van mening zijn dat de gokcultuur niet Bijbels is. Wij respecteren als koor ieders mening. Toch zat er een belangrijk staartje aan de uitnodiging. Er stond namelijk een aantrekkelijke vergoeding tegenover het optreden. Ze boden ons een hoog bedrag.

Geld nodig

We treden als BCGZN-koor niet op voor het geld, maar met onze optreden en de verkoop van cd’s financieren we wel belangrijke zaken. Als koor financieren we een kerkenfonds. Dit fonds helpt kerken om belangrijke kosten aan hun kerkgebouw te kunnen financieren. We richten ons hierbij op heel Nederland, maar met name op de kerken in Barneveld en omgeving, omdat ons koor daar vandaan komt.

Daarnaast gebruiken we een deel van de inkomsten om de uitvoeringskosten van het koor te financieren. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de ruimtes waarin we oefenen, kleding, kleinere uitgaven, koffie en thee, en vervoerskosten naar optreden.

We stonden als koor al enkele jaren in de rode cijfers. De uitvoeringskosten van het koor vielen hoog uit, terwijl de inkomsten uit optreden en cd-verkoop tegenvielen. Bovendien werd er onverwachts een grote vraag op ons kerkfonds gedaan. De Zuiderkerk in Barneveld was gedeeltelijk afgebrand. Vreselijk. De verzekering vergoedde een deel van de schade, maar de kosten om het gebouw weer functioneel te krijgen waren een stuk hoger.