โครงการระบบตารางเดินรถสองแถวแดง
แบบแอคทีฟและการพัฒนาแอพโทรศัพท์มือถือวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาระบบตารางเดินรถ

    à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¸žà¸±à¸’นาระบบตารางเดินรถของระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการมีส่วนร่วมของคนขับรถ ที่ทำให้ผู้โดยสารเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ

เพิ่มประสิทธิภาพ

    à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¹€à¸žà¸´à¹ˆà¸¡à¸›à¸£à¸°à¸ªà¸´à¸—ธิภาพการจัดการระบบขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ลดการใช้พลังงานในการเดินรถ โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

เป็นต้นแบบ

    à¹€à¸žà¸·à¹ˆà¸­à¹€à¸›à¹‡à¸™à¸•à¹‰à¸™à¹à¸šà¸šà¸‚องระบบตารางเดินรถแบบแอคทีพ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้กับระบบขนส่งมวลชนในเมืองและชานเมืองจังหวัดอื่นๆ ได้

หลักการออกแบบเป็นระบบ Share Taxi

    à¹‚ดยให้ผู้โดยสารสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายและสะดวกขึ้น, “ทราบว่ารถคันไหนที่กำลังวิ่งไปยังปลายทางที่ตนเองจะเดินทางไป”

เป็นระบบ “เรียกรถมารับ”

    à¹‚ดยจะคล้ายกับแอพพลิเคชั่นทั่วไป (Uber, Grab) เสริมด้วยการ ต่อรองราคา

สามารถ “โทรเรียก”

    à¹‚ดยจะสามารถ “โทรเรียก” รถที่จอดรอได้ในแบบ ราคาเหมาได้  • วิธีใช้โบกรถ

    โบกรถแดงที่ป้าย เพียงระบุปลายทาง แล้วแอพจะค้นหารถแดงที่วิ่งผ่านป้าย และไปปลายทางเดียวกับท่าน

  • วิธีใช้เรียกรถจอดรอ

    เรียกรถแดงที่ว่างในราคาย่อมเยา ระบุข้อมูล (ปลายทาง, จำนวนคน, เบอร์โทร) รอรถแดงตอบราคากลับมา จากนั้นให้ยืนยันราคาหรือยกเลิกได้ตามความพอใจ

  • วิธีใช้เหมารถ

    เดินทางแบบส่วนตัวสะดวกและรวดเร็ว หน้าจอจะแสดงชื่อ เบอร์โทร และระยะห่างจากคุณถึงคนขับรถแดง สามารถเลือกโทรเพื่อเหมาไปสถานที่ต่างๆ ได้Download now..
Available on android & IOS.

ดาวน์โหลดได้แล้ว
ทั้งระบบ Android และ IOS.

bluestockingish